โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

     ปัจจุบันในโลกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีอัตราการเติบโตที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และด้วยกระแสทางวัฒนธรรม ประกอบกับยุคสมัยแห่งแฟชั่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีการขยายตัว และขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมีการผลิตในอัตราก้าวหน้า แต่ก็ยังมีข้อจำกัด กับคนบางกลุ่มในการเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา ปัญหาภาวะสงคราม และ ความยากจน และด้วยสาเหตุปัจจัยดังกล่าว มักจะพบการรายงานผู้เสียชีวิตจาก ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล แทบทุกปี

วัตถุประสงค์


     1. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
     2. เพื่อจัดตั้งกองทุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน
     3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม


     1. ชุมชนผู้ขาดแคลนในเขตเมือง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     2. ชุมชนผู้ขาดแคลนในเขตต่างจังหวัด
     3. ค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน


1. ประชาสัมพันธ์รับของบริจาค


     1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ www.mirror.or.th และเว็บไซด์องค์กรเครือข่าย รวมถึงทำจดหมายข่าว ผ่านทาง Mailingslist
     1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
     1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
     1.4 จัดงานรับของบริจาคในสถานที่ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ


2. ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือ


     2.1 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 ชุมชน (กลุ่มคนจนเมือง)
     2.2 ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 10 ชุมชน
     2.3 ค่ายผู้อพยพ 3 พื้นที่


3. จัดสถานที่เก็บของและคัดแยก


     3.1 ใช้พื้นที่มูลนิธิกระจกเงา ในการเก็บของบริจาค
     3.2 ดำเนินการคัดแยกของบริจาค แต่ละประเภทออกเป็นหมวดหมู่
     3.3 แพ็คของบริจาค เตรียมจัดส่งให้ให้ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ


4. ส่งของบริจาคเข้าพื้นที่ : การขนส่งของบริจาค


     4.1 ใช้รถมูลนิธิฯในการดำเนินการ
     4.2 ใช้บริการฝากรถขนส่งมวลชน จำกัด


5. รูปแบบกิจกรรมการให้ของบริจาคและส่งเสริมกองทุนในพื้นที่ชุมชน เขตกรุงเทพและปริมณฑล


     5.1ส่งมอบของบริจาคให้ชุมชน
     5.2 ประสานแกนนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในงานขายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม ภายในชุมชน (ในราคาถูก) และนำยอดจากการจัดจำหน่าย มาเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนชุมชน
     5.3 เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในชุมชน โดยชวน อาสาสมัคร และกลุ่มผู้บริจาค เข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
     5.4 เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในชุมชน โดยชวน อาสาสมัคร และกลุ่มผู้บริจาค เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้อพยพ

โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา

     รับบริจาค ชุดนักเรียน ,เสื้อผ้าสภาพดี ,เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า , เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ของส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน ,ชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด อีกส่วนจะถูกนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน ภายใน มูลนิธิกระจกเงา

     รายได้จากการระดมทุน จะเข้า “สู่กองทุนแบ่งปัน” ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีต่อสังคมของพวกเรา ทุกการบริจาค ทุกการแบ่งปันของท่าน จึงช่วยให้เราได้ทำหน้าที่เป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายและดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น


ช่องทางการติดตาม
ที่อยู่และแผนที่


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ที่อยู่

มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


เบอร์โทรศํพท์

02-973-2236 , 02-973-2237 , 02-973-3533
02-973-3833


FAX

02-521-2481


E-Mail

donate@mirror.or.thโครงการอื่น ๆ


มูลนิธิกระจกเงา

   องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต

<< สนใจร่วมบริจาค คลิก >>

ร่วมบริจาค

   เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ การบริจาคของคุณทำให้คนหนุ่มสาวนี้สามารถผลักดัน และรักษาพันธะสัญญา ที่มีต่อสังคมของพวกเรา....

<<สนใจร่วมบริจาค คลิก>>

นักศึกษาฝึกงาน

   รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนมาก!!! มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ที่มากกว่าการฝึกงาน

<<สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน คลิก>>

อาสาสมัคร

   เราเป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า....

<<สนใจเป็นอาสาสมัคร คลิก>>

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

   มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาคคอมพิวเตอร์ Notebook , Printer , Mouse , Keyboard , Scanner และอุปกรณ์พ่วงต่อทุกชนิด ทุกสภาพการใช้งาน (พังแล้วก็รับครับ)

<<สนใจร่วมบริจาค คลิก>>

โครงการอ่านสร้างชาติ

    มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาคหนังสือดี หนังสือเรียน หนังสือมือสอง นิตยสาร กระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น กระดาษA4 กระดาษกล่องลังต่างๆ รวมถึง ตู้เย็นเก่า ตู้เย็นพัง เพื่อผลิตเป็นตู้ใส่หนังสือ ในชื่อ ตู้หนังสือเย็นๆ

<<สนใจร่วมบริจาค คลิก>>

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

    มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาค ชุดนักเรียน ,เสื้อผ้าสภาพดี ,เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ...

<<สนใจร่วมบริจาค คลิก>>"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"
มูลนิธิกระจกเงา